9 lutego 2015 
szukaj w serwisie: 
zaawansowane ::
szukaj w katalogu: 
zaawansowane
 
MENU GŁÓWNE
 
 
TEMATY
 
 
NASZE INICJATYWY
 
 
POLECAMY
 
 
Kierunki studiów
 
· Studia artystyczne
· Studia ekonomiczne
· Studia filologiczne
· Studia humanistyczne
· Studia informatyczne
· Zarządzanie i marketing
· Studia medyczne
· Studia pedagogiczne
· Studia prawnicze
· Nauki społeczne
· Studia techniczne
· Studia logistyczne
 
   
 Uczelnie 

Skąd wpływają i gdzie wypływają pieniądze szkół wyższych? Zobacz jak kształtuje się portfel polskich uczelni według raportu GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r.”

Mimo, że struktura przychodów uczelni publicznych i niepublicznych znacznie się różni, oba typy uczelni uzyskały w 2008 roku dodatni wynik finansowy.  

Ujemny wynik wśród uczelni publicznych miały akademie medyczne (-24,0 mln zł).

Uczelnie publiczne osiągnęły 80,6% przychodów z działalności dydaktycznej i 14,1% przychodów z działalności badawczej. Największy procent przychodów z dydaktyki uzyskały uczelnie pedagogiczne 93,6%, a z działalności badawczej wyższe szkoły techniczne 24,1%.

W szkołach wyższych niepublicznych 92,4% przychodów to działalność dydaktyczna, a 1,3% działalność badawcza.

Głównym źródłem finansowania działalności dydaktycznej uczelni publicznych są dotacje z budżetu państwa (74,0%), następnie opłaty za zajęcia dydaktyczne (18,2%) i pozostałe źródła finansowania (7,6%). W przypadku szkół niepublicznych 93,5% stanowią opłaty za zajęcia.

Większość środków stypendialnych i pomocy materialnej dla studentów ulokowanych jest w uczelniach publicznych (82,8%) z najwyższym udziałem na uniwersytetach (30,1%) i wyższych szkołach technicznych (22,3%).

Koszt kształcenia to w głównej mierze koszt spożytkowany na działalność eksploatacyjną, która wśród uczelni publicznych osiągnęła największą wartość w przypadku wyższych szkół artystycznych i medycznych.

Przeciętny jednostkowy koszt kształcenia przypadający na studenta w 2008 r. w szkołach publicznych wyniósł 12703 zł, zaś w niepublicznych 5598 zł.

Najwyższy koszt jednostkowy wśród uczelni publicznych odnotowano w wyższych szkołach artystycznych (34015 zł). Kolejne miejsca przypadły akademiom medycznym (21760 zł), akademiom rolniczym (14696 zł), wyższym szkołom technicznym (14375 zł), AWF-om (12394 zł). Niższy niż średni poziom osiągnęły uniwersytety (10751 zł), wyższe szkoły ekonomiczne (8137 zł) i wyższe szkoły pedagogiczne (8301 zł).

* Koszt kształceni obejmuje w tym przypadku koszty własnej działalności eksploatacyjnej, fundusz pomocy materialnej dla studentów oraz własny fundusz stypendialny.

źródło: GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r.”

Strona gotowa do drukuwersja do druku | Wyślij artykuł do znajomychwyslij znajomemu

Wykonanie: Pasikonik Reklama i PR Uwagi: Webmaster Kontakt: Redakcja O Wydawcy